Kazetové bomby nebrat!

Normální

Dnes v televizních novinách (tedy ne v těch bulvárních na TV Nova, ale na veřejnoprávním kanále) jsem zaslechl zajímavou zprávu – všechny země světa podepisují hromadnou dohodu o tom, že nebudou používat v boji kazetové bomby. Ono hromadné podepisování a zasazování se o "dobrou věc" probíhá zhruba od května. Oč jde? Kazetové bomby údajně zabíjí největší počty civilistů, proto je tedy logické je zakázat. Proč je tomu tak? Kazetové bomby (event. clusterové bomby jako jsou řady CBU) fungují na tom principu, že po odhozu ze sebe ve vzduchu rozptýlí množství menších "bombiček", které pak účinkují na daleko větším území než jedna samotná velká bomba. Problém ale je, že některé z těchto "bombiček" nevybuchnou, pouze se zaryjí do země a tam čekají v podstatě jako nášlapné miny na turistu, co půjde kolem. To je samozřejmě nešťastné a dodnes slýcháme případy z bývalé Jugoslávie, jižního Libanonu či (brzy) jižní Osetie, kde jsou podobnými překvapeními v hlíně mrzačeni nebo zabíjeni lidé (pokud si u tatíčka Googla vyhledáte "cluster bomb", najdete nejenom příjemné informace a záběry).

Druhá strana mince

Na věc jsou ale minimálně dva pohledy. Výše byl uvedený ten první, tedy bomby zakázat. Druhý pohled, ke kterému se hlásím i já, však říká, že samotný problém přece není v kazetových bombách jako takových (miny taky nikdo nezakáže), ale v jejich použití. Já osobně bych kazetové bomby nezakazoval, omezil bych jejich používání a nařídil určitá opatření po náletech – něco ve smyslu "odminování" postižené oblasti. Stejně jako USA jsem toho názoru, že tento druh bomb má své uplatnění, nicméně to by se mělo hledat s rozvahou a případnými důsledky!